Zespół założycielski.

Max Füchsl

Max Füchsl

Poznanie branży handlu samochodami ciężarowymi w ciągu ostatnich lat stało się podstawą do stworzenia idei truckoo. W obecnej formie handel ten stoi przed wielkimi wyzwaniami, takimi jak czasochłonne kontrole, długie przestoje, nieoczekiwane spadki cen i ostre negocjacje z klientami. To znacznie zwiększa wysiłek. Dzięki truckoo jako pierwsi rozwiązujemy ten problem poprzez cyfryzację handlu pojazdami użytkowymi.
Julia Unützer

Julia Unützer

Cały rynek stoi w obliczu radykalnej zmiany. Mówimy o elektryfikacji, automatyzacji i cyfryzacji - ale tylko w pierwszym cyklu życia pojazdu w wysoko rozwiniętych krajach uprzemysłowionych. Nie rozważamy jednak wpływu na drugi cykl życia we rozwijających się krajach eksportujących. Wizją truckoo jako istotnego podmiotu handlowego w branży jest pomoc w opracowaniu zrównoważonego rozwiązania.