Tim osnivača.

Max Füchsl

Max Füchsl

Ideja o truckoo-u je nastala na osnovu uvida u način trgovine kamionima tokom proteklih godina. Trgovina, u svom sadašnjem obliku, suočava se sa velikim izazovima kao što su dugi pregledi, dugo vreme stajanja, neočekivane promene u ceni i jaka pregovaračka pozicija klijenata. Sve ovo iziskuje velike napore. Sa truckoo-om, mi smo prvi koji uvodimo promenu i digitalizujemo sektor prodaje vozila.
Julia Unützer

Julia Unützer

Celo tržište se suočava sa radikalnim promenama. Reč je o elektrifikaciji, automatizacija i digitalizaciji- ali samo u prvom životnom ciklusu vozila u visoko razvijenim industrijskim zemljama. Međutim, ne priča se dovoljno o uticaju na drugi životni ciklus u izvoznim tržištima u zemljama u razvoju. Vizija truckoo-a kao relevantng trgovinskog činioca u industriji je da pomogne u kreiranju održivog rešenja.